Programske smjernice

Starenje je pojava koja se manifestira na osobnoj, ali i na društvenoj razini. Za osobu je starenje proces fizičkih, mentalnih i psihičkih promjena  koje se događaju tijekom  ukupnog životnog ciklusa, a u posljednjoj se trećini života značajno intenziviraju. Tada započinje proces veće ovisnosti o drugima, a vrlo često završava nemogućnošću samostalnog zadovljenja vlastitih bioloških i socijalnih potreba.

Definiranje starosti nije isključivo pitanje nečije kronološke dobi i funkcionalnih sposobnosti već i odnos kvalitete nečijeg života, sustava vrijednosti i obilježja sredine u kojoj neka osoba živi.

Na terminološkoj razini potebno je jasno razlikovati „starenje” od „starosti” jer je starenje funkcija života, dok je starost posljednje razdoblje u životnom vijeku svakog pojedinca koje se može definirati međusobnom povezanošću dobi, socijalne uloge koju neka osoba obnaša i preostalih funkcionalnih sposobnosti.

Starije osobe se po mnogočemu razlikuju od drugih ali i između sebe. Te su razlike prije svega nastale zbog različitih životnih uvjeta kroz koje su te osobe prolazile i iskustva koja su stekla. Budući da je doba starosti razdoblje opadanja funkcionalnosti psihofizičkih sposobnosti, osoba mora biti snažno motivirana da uz prosječne napore zadrži dosadašnji stil i aktivnost života ili da od mnogih stvari pomalo odustaje.

Pored socijalnih i ekonomskih uvjeta, kvalitetu života starijih osoba umnogome određuje i njihovo zdravstveno stanje. Činjenica je da adaptacija na starost ne ovisi samo o biološkim i psihološkim čimbenicima već i o vanjskim (okolišnim) kao što su socijalna okolina, obiteljske prilike, stambeni uvjeti i sustavi podrške koji u nekoj sredini postoje, a usmjereni su na pomoć starijim i nemoćnim osobama.

Za jedno društvo pa tako i Grad Vinkovce, starenje stanovništva ima niz socijalnih, ekonomskih, kulturnih i političkih posljedica stoga je djelovanje Foruma seniora Gradske organizacije SDP-a Vinkovci usmjereno prije svega na ostvarivanje osobnih i zajedničkih interesa svojih članova i drugih osoba starije životne dobi u Vinkovcima, prije svega na temelju Programa i rada koji je usklađen s Programom i politkom SDP-a.

U tome smislu Socijaldemokratski forum seniora Gradske oranizacije SDP-a Vinkovci:

  1. analizira i predlaže mjere za poboljšanje stanja umirovljenika i građana starije životne dobi;
  2. analizira i prati stanje i promjene u području primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite te predlaže mjere za njihovo poboljšanje;
  3. organizira humanitarne akcije i pomaže socijalno ugrožene umirovljenike i osobe starije životne dobi u skladu sa svojim mogućnostima;
  4. potiče kvalitetu aktivnog življenja koz organiziranje kulturnih, športskih, izletničkih i drugih društvenih aktivnosti;
  5. organizira javne tribine, okrugle stolove, tiskovne konferencije i druge promidžbene aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti sa stanjem i problemima umirovljenika i građana starije životne dobi na području Grada Vinkovaca;
  6. sudjeluje u radu s maticom umirovljenika, sindikatom umirovljenika i drugim sličnim organizacijama ili udrugama;
  7. predlaže svoje članove u odgovarajuće organe Foruma seniora SDP-a;
  8. članovi Foruma pomažu i daju svoj doprinos pri ostvarivanju i provedbi Programa Gradske organizacije SDP-a Vinkovci i
  9. na poseban način obilježavaju 01. listopada, Međunardoni dan osoba starije životne dobi.

Na osnovu gore navedenih Programskih smjernica rada, Konvencija Foruma seniora GO SDP-a Vinkovci ovlašćuje Gradski odbor FS da u što kraćem roku izradi i uobliči Program rada FS GO SDP-a Vinkovci.

U Vinkovcima, 25. srpnja 2008.

Konvencija Foruma seniora
GO SDP-a Vinkovci


Leave a Reply

  

  

  

A sample text widget

Etiam pulvinar consectetur dolor sed malesuada. Ut convallis euismod dolor nec pretium. Nunc ut tristique massa.

Nam sodales mi vitae dolor ullamcorper et vulputate enim accumsan. Morbi orci magna, tincidunt vitae molestie nec, molestie at mi. Nulla nulla lorem, suscipit in posuere in, interdum non magna.