Mjesni ogranci

Vinkovci imaju dvanaest mjesnih ogranaka:

 1. MO “Lenije”
 2. MO “Stjepan Radić”
 3. MO “Centar”
 4. MO “Kolodvor”
 5. MO “Dvanaest redarstvenika”
 6. MO “Vinkovačko Novo Selo”
 7. MO “Lapovci”
 8. MO “Ban Jelačić”
 9. MO “Zagrebački blok”
 10. MO “Slavija”
 11. MO “Mala Bosna”
 12. MO “Mirkovci”