Vijećnici/odbornici

Popis vijećnika SDP-a u Mjesnim odborima:

MO “LENIJE”

 1. Slavko Matozan
  E-mail: smatozan@gmail.com

MO “STJEPAN RADIĆ”

 1. Drago Majstorović
  E-mail: dragomajstorovic.dida@gmail.com 
 2. Zlata Kopić
  E-mail: zlata.kopicvk@gmail.com

MO “CENTAR”

 1. Davor Ćavar
  E-mail: odvjetnikdavorcavar@gmail.com
 2. Marko Jukić
  E-mail: marko.jukic56@gmail.com
 3. Slobodan Ognjenović
  E-mail: bobo.72.vk@gmail.com

MO “KOLODVOR”

 1. Franjo Pavelić
  E-mail: fpavelic55@gmail.com
 2. Hrvoje Mamić
  E-mail: hrva.mamic@gmail.com

MO “12 REDARSTVENIKA”

 1. Dalibor Retkovac
  E-mail: dali3343@gmail.com

MO “NOVO SELO”

 1. Drago Kalaica
  E-mail: drago.kalaica@gmail.com

MO “LAPOVCI”

 1. Danijel Pobi
  E-mail: thedanijel666@gmail.com
 2. Marijan Blažević
  E-mail: marijanblazevic398@gmail.com
 3. Milan Tomić:
  E-mail: tomimilan@gmail.com 

MO “BAN JELAČIĆ”

 1. Josip Bošnjak
  E-mail: josipbosnjakvk@gmail.com

MO “ZAGREBAČKI BLOK”

 1. Tomislav Barić
  E-mail: baric.tomo@gmail.com
 2. Berislav Parat
  E-mail: berislavparat@gmail.com

MO “SLAVIJA”

 1. Marija Tomičić
  E-mail: marijatomicic45@gmail.com

MO “MIRKOVCI”

 1. Jovo Kobac
  E-mail: gogavk@gmail.com