Tajništvo

melitaMelita Pavošević, dipl. iur.
tajnica

 BIOGRAFIJA:

Djevojačko prezime: Majstorović

Datum rođenja: 7. studenoga 1970. u Vinkovcima

Bračni status: udana, majka dvanaestogodišnjeg dječaka Ivana

Obrazovanje:

 • 2010. sudjelovanje na radionici „Obuka timova za kvalitetu za uvođenje standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi“
 • 2006./2007. aktivno sudjelovanje i stručni doprinos kao članica akcijskog tima u realizaciji UNICEF-ovog Projekta u suradnji Ministarstva zdravstva socijalne skrbi i UNICEFA „Prevencija izdvajanja djece i rane intervencije s obiteljima pod rizikom“
  • Edukativno-radni seminari
  • Primjena novostečenih znanja, metoda i instrumentarija u neposrednom radu obiteljima kojima je određena mjera nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi
  • Supervizija (8 poludnevnih supervizijskih susreta)
 • 2000. položen državni stručni ispit
 • 1998. Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu – dipl.iur.
 • 1989. Gimnazija „Matija Antun Reljković“ Vinkovci, smjer matematičar-informatičar

 

Profesionalno iskustvo:

 • 2013. – ravnateljica Dječjeg doma Sv. Ana Vinkovci
 • 2001. – 2013. Centar za socijalnu skrb Vinkovci
  • diplomirani pravnik na poslovima skrbništva pri Odjelu za zaštitu djece, braka i obitelji
  • diplomirani pravnik na poslovima obiteljsko pravne zaštite pri Odjelu za djecu, obitelj, mladež i odrasle osobe
  • od ožujka 2013. godine – voditelj Odjela za djecu mladež, obitelj i odrasle osobe
 • 1998. – 2001. MUP PU Vukovarsko-srijemska; službenik za radne odnose pri Odjelu zajedničkih poslova, Odsjek kadrovskih poslova

Političko iskustvo:

 • 2013. – tajnica i članica Gradskog odbora GO SDP-a Vinkovci
 • 2012. – članica Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe u Nuštru
 • 2010. – predsjednica Savjeta za pravna pitanja GO SDP-a Vinkovci
 • 2009. – članica Socijaldemokratske partije Hrvatske

Kontakt:

melita.pavos@gmail.com

 525

Ana Matanović, mag. iur.
pomoćnica tajnice za administrativno-tehničke poslove

 BIOGRAFIJA:

Datum i mjesto rođenja: 23. rujna 1987. u Vinkovcima

Dosadašnje obrazovanje:

 • 2012. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku; magistra prava (mag. iur.)
 • 2006. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca u Vinkovcima, smjer: Upravni referent
 • 2002. Osnovna škola „Zrinskih“ u Nuštru

Profesionalno iskustvo:

 • 2012. – Centar za socijalnu skrb Vinkovci

Političko iskustvo:

 • 2014. – pomoćnica tajnice Gradske organizacije SDP-a Vinkovci za administrativno-tehničke poslove
 • 2013. – članica Socijaldemokratske partije Hrvatske

Kontakt:

ana.matanovic7@gmail.com

 IMG_20150624_152931

Slavko Matozan, dipl. iur.
pomoćnik tajnice za mjesnu samoupravu

 BIOGRAFIJA:

Datum i mjesto rođenja: 24. prosinca 1962. u Otoku

Bračni status: oženjen, sinovi Domagoj i Nino

Dosadašnje obrazovanje:

 • 2012. Pravni fakultet Mostar – dipl. pravnik
 • 2010. Pravni fakultet Mostar – pravnik
 • 1981. EUŠC „Br. Ribar“ Vinkovci – daktilokorespodent
 • 1977. OŠ „Đuro Đaković” Otok

Profesionalno iskustvo:

 • 2015. Ured državne uprave u VS Županiji (viši likvidator)
 • 1991. – 2015. Sekretarijat za narodnu obranu, Ministarstvo obrane (referent vođenje v/e i viši referent za popunu OS)
 • 1984. – 1991. Sekretarijat opće uprave (matičar i voditelj Mjesnog ureda)
 • 1981. – 1984. Tajništvo Skupštine općine Vinkovci (stručni referent)

Političko iskustvo:

 • 2011. – član SDP
 • 2013. – Predsjednik I. Mjesnog ogranka „Lenije“ Vinkovci
 • 2014. – pomoćnik tajnice za mjesnu samoupravu GO SDP

Kontakt:

smatozan@gmail.com