Predsjedništvo

Članovi predsjedništva GO SDP Vinkovci su sljedeći:

Davor Benić, dipl. ing.

BIOGRAFIJA:

Datum i mjesto rođenja: 1. rujna 1971. u Vukovaru

Bračno stanje: oženjen

Dosadašnje obrazovanje:

 • 1998. Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet; diplomirani inženjer šumarstva
 • 1989. Srednja poljoprivredna škola, Ilok
 • 1985. Osnovna škola, Ilok

Profesionalno iskustvo:

 • 1998. – Hrvatske šume d. o. o. Zagreb

Političko iskustvo:

 • 2013. – vijećnik Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije (I. mandat)
  • član Odbora za gospodarstvo
  • član Odbora za Statut i Poslovnik
 • 2013. – član Županijskog odbora SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2013. – član Predsjedništva GO SDP-a Vinkovci
 • 2010. – 2013. tajnik GO SDP-a Vinkovci i član Gradskog odbora
 • 2010. Politička akademija SDP-a u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert
 • 2009. – član Socijaldemokratske partije Hrvatske

Kontakt:

benic.davor@gmail.com

 

 

CV_photo_Gordana KobacGordana Kobac, mag. iur.

BIOGRAFIJA:

Datum i mjesto rođenja: 11. studenoga 1987. u Vinkovcima

Dosadašnje obrazovanje:

 • 2012. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet – mag. iur.
 • 2011. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet – pedagoško-psihološka izobrazba
 • 2006. Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca u Vinkovcima – upravni referent
 • 2002. Osnovna škola Nikole Tesle u Mirkovcima

Profesionalno iskustvo:

 • 2014. – Centar za socijalnu skrb Vinkovci, pravnica na Odjelu za djecu, mladež, obitelj i odrasle osobe
 • 2013. – Centar za socijalnu skrb Vinkovci, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Političko iskustvo:

 • 2014. – vijećnica u Gradskom vijeću Grada Vinkovaca
 • 2014. – potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Hrvatske
 • 2014. – članica Predsjedništva SDFŽ SDP-a Vinkovci
 • 2013. – članica Županijskog odbora SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2013. – članica Predsjedništva GO SDP-a Vinkovci
 • 2013. – potpredsjednica Foruma mladih SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2012. – 2013. pomoćnica tajnika za mjesnu samoupravu GO SDP-a Vinkovci
 • 2011. – 2013. predsjednica Foruma mladih SDP-a Vukovarsko-srijemske županije
 • 2011. – vijećnica u Vijeću Mjesnog odbora „Mirkovci“
 • 2011. – Politička akademija SDP-a u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert
 • 2009. – 2011. predsjednica Foruma mladih Vinkovci
 • 2009. – članica Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije
 • 2009. – 2013. članica Gradskog odbora GO SDP-a Vinkovci
 • 2009. – 2011.predsjednica Foruma mladih SDP-a Vinkovci
 • 2008. – članica Socijaldemokratske partije Hrvatske

Kontakt:

gogavk@gmail.com