Pitajte gradske vijećnike

Ako želite da naši vijećnici u Gradskom vijeću postave na aktualnom satu pitanje u Vaše ime slobodno nam ga pošaljite: