Gradski vijećnici

Gradski vijećnici SDP-a su sljedeći:

  1. mr. sc. Damir Rimac, dipl. ing.
  2. mr. sc. Josip Vidosavljević, dipl. iur.
  3. Mate Vukušić, prof.
  4. Mario Paljušaj, dipl. oec.
  5. Dubravko Korenika, dipl. oec.
  6. Martina Levaković-Banović, dipl. iur.
  7. (Milica Benić, dipl. psiholog) Gordana Kobac, mag.iur. – zamjenska vijećnica