Zašto je Grad Vinkovci odlučio skrivati svoje poslovanje?

Jučerašnja se 6. sjednica Gradskog vijeća može ocijeniti samo kao tužna. HDZ i HSU su izmjenama Statuta Grada Vinkovaca odlučila skrivati poslovanje Grada. Iz nejasnih su razloga ukinuli odredbu Statuta koja propisuje kako se godišnje izvješće o poslovanju trgovačkih društava i ustanova kojima je Grad osnivač ili većinski vlasnik ne mora više upućivati Gradskom vijeću . . . → Pročitajte više o ovoj temi

SDP Vinkovaca uputio prijedlog za direktan prijenos sjednica Gradskog vijeća Vinkovaca

Gradska organizacija SDP-a Vinkovaca je na trećoj sjednici odbora raspravljala o javnosti rada Gradskog vijeća Vinkovaca, koju su ocijenili nezadovoljavajućom. Naime, dok mnogi gradovi prenose sjednice vijeća uživo putem video live streama kao npr. Osijek, Rijeka, Glina, Kutina, Zadar, Koprivnica, Sinj, Dugo Selo i drugi, Grad Vinkovci u čijem je suvlasništvu Vinkovačka televizija d.o.o. tako . . . → Pročitajte više o ovoj temi