Gradska organizacija SDP-a Vinkovci izabrala predsjednika i novo gradsko rukovodstvo

U nedjelju 19. studenoga 2017. Gradska organizacija SDP-a Vinkovci izabrala je predsjednika, potpredsjednice i Gradski odbor. Prvi je puta u SDP-u primijenjen princip da svaki član ima pravo glasa za sve funkcije koje se biraju, što je do sada primjenjivano samo na izbore za predsjednika organizacije.

Za predsjednika je izabran Davor Benić, univ. spec. silv, . . . → Pročitajte više o ovoj temi